Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: Mr. G.S. de Haas
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Kantonrechter Emmen 18 - november - 2009 LJN BK6597

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Een werknemer bij een bakkerij raakt tijdens de werkzaamheden bekneld onder een zwaar apparaat. Uiteindelijk moet de top van zijn duim worden verwijderd. In verband met zijn schade stelt hij de werkgever aansprakelijk. De kantonrechter ziet geen grond voor schadevergoeding en wijst de vordering af.

Geen schadevergoeding bij eigen schuld bedrijfsongeval

BW7

Feiten

Een werknemer bij een bakkerij krijgt in december 2007 tijdens zijn werk een bedrijfsongeval. Hij komt bij het verplaatsen van een zwaar apparaat onder dat apparaat terecht waardoor hij zijn ribben kneust en zijn linkerduim bekneld raakt. Het apparaat, een zogenaamde opboller, was 1.80 meter hoog, woog 200 kilo,

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren