Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: Mr. drs. P. Maarsen
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Commissie Gelijke Behandeling 20 - augustus - 2003 oordelen 2003/118

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

In het reglement van een gemeente is opgenomen dat de arbeidsongeschikte ambtenaar na 18 maanden arbeidsongeschiktheid 80 procent van het laatst verdiende loon uitbetaald krijgt. Voor de berekening van deze 18 maanden worden zwangerschaps- en bevallingsverlof en ziekte als gevolg hiervan meegerekend. Onterecht, vindt de ondernemingsraad en vraagt een oordeel aan de Commissie Gelijke Behandeling (CGB). Op 20 augustus 2003 oordeelde de CGB dat er op alle onderdelen sprake was van strijd met de gelijke behandelingswetgeving.

Gelijkstelling zwangerschap met ziekte niet toegestaan

Feiten

De gemeente Rotterdam heeft naar aanleiding van een arrest van het Hof van Justitie van de Europese

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren