Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: Mr. E.J. Kronenburg-Willems
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: CRvB 7 - juli - 2004 RSV 2004, 292

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Als een oproepkracht een zogenaamde voorovereenkomst heeft, ontstaat er telkens als hij gehoor geeft aan een oproep, een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Als er geen CAO is die anders bepaalt, geldt de vierde overeenkomst als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Een onderbreking van meer dan drie maanden doorbreekt deze keten van overeenkomsten echter.

In een uitspraak van 7 juli 2004 oordeelt de Centrale Raad van Beroep dat als een voorovereenkomst als gevolg van deze regel een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is geworden, dit ook betekent dat de werkgever verplicht is om bij ziekte van de 'oproepkracht' het loon door te betalen.

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren