Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 22-08-2018
  • Taakgebieden: Veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Richtlijn, regelgeving en normen

In verband met de toepassing van gehoorbeschermers ter voorkoming van gehoorschade door overmatige blootstelling aan lawaai, zijn in de context van dit thema de volgende documenten van belang.

Europese Richtlijn

Europese Richtlijn 2003/10/EG van het Europees Parlement en de Raad (6 februari 2003): betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico's van fysische agentia (lawaai).

Nederlandse regelgeving

Staatsblad 2006 No.56: Besluit tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit, houdende regels met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren