Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Taakgebieden: Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Richtlijn, regelgeving en normen

In verband met de toepassing van gehoorbeschermers ter voorkoming van gehoorschade door overmatige blootstelling aan lawaai, zijn in de context van dit thema de volgende documenten van belang.

Europese Verordening

Europese Verordening (EU) 2016/425 van het Europees Parlement en de Raad (9 maart 2016): betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en tot intrekking van Richtlijn 89/686/EEG van de Raad. Op 21 april 2018 wordt de verordening rechtstreeks van toepassing in alle Europese lidstaten. En op die datum wordt ook de oude richtlijn PBM 89/686 ingetrokken.

De certificering van persoonlijke beschermingsmiddelen kent in de nieuwe verordening een geldigheidsduur van 5

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren