Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Bijlage XVIId behorend bij artikel 7.7, tweede lid onder d, Arbeidsomstandighedenregeling

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het persoonscertificaat Machinist Grondverzetmachine met Hijsfunctie

Document: WSCS-VT Machinist Grondverzetmachine met Hijsfunctie

INHOUD

1. Inleiding 2. Definities 3. Werkveldspecifieke kenmerken 3.1 Beschrijving schema 3.2 Actieve partijen 3.3 Risicoanalyse en afbreukcriteria 4. CERTIFICATIEREGLEMENT 4.1 Doelstelling 4.2 Certificatieprocedure 4.3 Certificatiebeslissing 4.4 Geldigheidsduur van het certificaat 4.5 Geldigheidscondities 4.6 Klachtenregeling 4.7 Bezwaarprocedure 4.8 Register voor vakbekwaamheid 4.9 Norminterpretatie 5. Examenreglement 5.1 Doelstelling 5.2 De exameninstelling 5.3 Eisen te stellen aan het examenpersoneel 5.4 Eisen te stellen aan het examen 5.5 Beheer centrale itembank en examenversies 6. Toezicht 6.1 Medewerking aan toezicht 6.2 Frequentie van het toezicht 6.3 De wijze van uitvoering van het toezicht 6.4 Verslag van bevindingen 6.5 Maatregelen (artikel 1.5e Arbobesluit) DEEL II: NORMEN 7. Onderwerp van certificatie 8. Entreecriteria 9. Eindtermen 10. Toetsmethodiek bij initiële certificatie 10.1 Toetstermen 10.2

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren