Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Taakgebieden: Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Wetgeving schadelijk geluid

De wettelijke regels voor schadelijk geluid in de werkomgeving zijn vastgelegd in hoofdstuk 6, afdeling 3 Arbobesluit. Hierin wordt aan de hand van een grenswaarde met twee actiewaarden voor blootstelling, aangegeven wat de te treffen maatregelen zijn.

Onderste actiewaarde voor blootstelling

Respectievelijk LEX, 8h = 80 dB(A) en Ppiek = 112 Pa. Vanaf dit niveau is de werkgever verplicht het geluid via metingen in kaart te brengen, gehoorbeschermers beschikbaar te stellen, de betrokken medewerkers voor te lichten over de gevaren van blootstelling aan schadelijk geluid en ze te instrueren over het gebruik van risicobeperkende maatregelen. Tevens moeten

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren