Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: P.J. Ladage
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Taakgebieden: Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Handhavingsbeleid Inspectie SZW met betrekking tot de Arbeidsomstandighedenwet

De Inspectie SZW is belast met het toezicht op de naleving van de Arbeidsomstandighedenwet. Hierbij heeft zij de volgende handhavingsinstrumenten:

    Waarschuwing: wordt gegeven in gevallen waar niet direct ernstig gevaar voor personen bestaat en waarvoor concrete bepalingen in de wet- en regelgeving staan. Er wordt een termijn gesteld waar binnen de overtreding moet zijn opgeheven. Eis tot naleving: wordt gesteld in die gevallen waar er niet direct ernstig gevaar voor personen bestaat en waarvoor geen concrete bepalingen in de wet- of regelgeving aanwezig zijn. Er wordt een

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren