Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Taakgebieden: Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Bescherming tegen laserstralen

Bescherming tegen laserstralen is eerst en vooral gericht op het oog en is in die zin in enige mate vergelijkbaar met bescherming tegen UV-stralen (Bescherming tegen UV-licht). Het onderscheid tussen enerzijds laserstralen en anderzijds UV-, IR- (zie IR-bescherming) en eventueel andere vormen van warmtestraling ligt in het specifieke karakter van de laserstraal. Het gevaar van de laserstraal ligt in de mate waarin de energie is gebundeld, uitgedrukt in de verlichtingssterkte E of de energiedichtheid H (afhankelijk van de soort van laser) en in de doorlaatbaarheid van de ooglens. Daarenboven kan de laserbescherming in een specifieke situatie slechts

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren