Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: P.J. Ladage
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Taakgebieden: Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Europees kader

De Europese Richtlijn 89/656/EEG, de gebruiksrichtlijn, betreft de minimumvoorschriften ten aanzien van veiligheid en gezondheid voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen door werknemers. Deze komt voort uit de kaderrichtlijn veiligheid en gezondheid op het werk (Europese Richtlijn 89/391/EEG), de Europese Arbowet, die ook is uitgevaardigd op basis van

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren