Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Taakgebieden: Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Risico-inventarisatie

In de tabel Risico-inventarisatie vindt u een overzicht van alle elementen die bij de risico-inventarisatie en -evaluatie voor wat betreft het mogelijk gebruik van oog- en gelaatsbescherming een rol spelen (zie verder ook Beoordeling risico aan de hand van risico-inventarisatie en -evaluatie).

Tabel Risico-inventarisatie

Risicobron Proces Dreiging Alle metaalverspanende werkzaamheden, niet omkapseld Kleine metaaldeeltjes met lage energie spatten in 't rond Oogletsel, lichte verwonding van het aangezicht Houtverspanende werkzaamheden, frezen, schaven, schuren Houtsplinters schieten weg van de beitel Beitelbreuk Irritatie, licht oogletsel - Ernstig oog- en/of gezichtsletsel Montage onder spanning, bijvoorbeeld door gebruik van paspennen Breuk van de geharde paspen Breuk van

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren