Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Taakgebieden: Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Inspectiemodule Inspectie SZW

De Arbeidsinspectie (thans: Inspectie SZW) heeft enige tijd geleden een inspectiemodule uitgebracht waarbij valbeveiligingssystemen onderdeel van uitmaken. Het gaat hierbij om de Inspectiemodulen Betonbekisting; bekisting montage. Hierbij staat ten aanzien van de toepassing van persoonlijke valbeveiligingssystemen het volgende aangegeven.

Persoonlijke valbeveiliging mag alleen onder strikte voorwaarden worden toegepast indien collectieve veiligheidsmaatregelen in incidentele situaties aantoonbaar niet mogelijk zijn (zie ook Persoonlijke valbeveiliging).

Toepassingsvoorwaarden persoonlijke valbeveiliging

Bij overigens acceptabele toepassing van persoonlijke

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren