Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: mr. ing. R.O.B. Poort
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Centrale Raad van Beroep 30 augustus 2012, nr. 11/2305 AW, LJN BX6137.

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Een stadswacht onder werktijd en in uniform is slapend aangetroffen in zijn dienstauto op de openbare weg. Er volgt voorwaardelijk strafontslag. Als de man ruim een jaar later zich ernstig misdraagt tijdens een gesprek met zijn chef, volgt alsnog ontslag. Het verweer, dat zijn gedrag hem niet kan worden toegerekend wegens psychische spanningen, vindt geen genade in de ogen van de rechter.

Agressief gedrag bestraft

Artikel 13.3 eerste lid, aanhef en onderdeel d, Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam.

Feiten

Een man werkt sinds mei 1996 als parkeercontroleur bij de dienst Stadstoezicht. Hij wordt begin september 2008 onder werktijd in uniform slapend

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren