Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: mr. drs. P.Maarsen
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Ktr. Bergen op Zoom 12 - juli - 2000 (niet gepubliceerd)

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
De arbeidsovereenkomst met een arbeidsongeschikte werkneemster wordt met een ontslagvergunning opgezegd. De werkneemster roept de vernietigbaarheid van de opzegging in wegens haar arbeidsongeschiktheid. De werkgever denkt een beroep te kunnen doen op een uitzondering van het opzegverbod bij arbeidsongeschiktheid. De functie van algemeen directeur is namelijk vervallen en daarmee dus ook de werkzaamheden van de werkneemster, die als directiesecretaresse voor hem werkte. Onterecht, zo oordeelt de Kantonrechter te Bergen op Zoom op 12 juli 2000. Hier is geen sprake van beëindiging van werkzaamheden van een onderdeel van de onderneming. De arbeidsovereenkomst is dus blijven voortbestaan en de werkgever moet het

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren