Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: P.J. Ladage
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Taakgebieden: Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

PBM Verordening 2016/425

In maart 2016 is een nieuwe Europese verordening Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) 2016/425 gepubliceerd die per 21 april 2018 de huidige richtlijn 89/686/EEG gaat vervangen. De verordening is op 21 april 2016 in werking getreden. De overgangstermijn van de oude PBM Richtlijn naar de nieuwe PBM Verordening is gesteld tussen 21 april 2018 en 21 april 2019. Dan is de verordening voor alle EU leden van toepassing.

De verordening hoeft niet vertaald te worden in nationale wetgeving en er hoeft in het Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen alleen een verwijzing komen te staan naar de Europese PBM Verordening. Alleen de

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren