Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: mr. P. Willems
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, sector Bestuursrecht, 20 november 2012, zaak/rolnummer Awb 12/599, LJN BY8757

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Een werkneemster, ambtenaar bij een gemeente, verzoekt om 8 uur per week thuis te mogen werken. De werkgever wijst het verzoek in eerste instantie en ook in bezwaar af omdat de werkneemster dan te weinig op het werk aanwezig is. In beroep oordeelt de rechtbank dat de werkgever, op basis van de van toepassing zijnde Regeling Telewerken, een grote beslissingsvrijheid heeft en dat de afwegingen van de werkgever niet onredelijk zijn. Het beroep, en daarmee ook het verzoek, wordt daarom afgewezen.

Thuiswerken geen vanzelfsprekend recht

Regeling Telewerken van werkorganisatie DEAL-gemeenten

Feiten

Een werkneemster van een intergemeentelijk samenwerkingsverband verzoekt om acht

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren