Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Taakgebieden: Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Niet geharmoniseerde normen

Naast geharmoniseerde normen zijn er andere vormen mogelijk:

  • NPR: Nederlandse Praktijkrichtlijn.

  • NTA: Nederlandse Technische afspraak.

  • NVN: Nederlandse Voornorm.

  • prEN: Europees normontwerp; dit is een norm in ontwikkeling.

Deze vormen zijn tot stand gekomen omdat er verschillen zijn in

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren