Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Taakgebieden: Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Werkgerelateerde communicatie

Communicatiemiddelen zoals telefoon en portofoon worden steeds belangrijker bij het uitoefenen van werkzaamheden. Deze middelen dienen niet alleen om mensen op te roepen of van informatie te voorzien, maar ook om in een risicovolle omgeving mensen voor dreigend gevaar te waarschuwen. In lawaaiige omgevingen kan het dragen van gehoorbescherming er toe leiden dat een oproep niet wordt gehoord of de spraakverstaanbaarheid moeizaam of onmogelijk wordt. Dit kan aanleiding zijn om de gehoorbescherming gedurende het gesprek tijdelijk te verwijderen of helemaal niet te dragen. Ter voorkoming hiervan is het raadzaam te kiezen voor gehoorbeschermers met een audio-aansluiting. Hierbij wordt

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren