Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: Mr. P. Willems
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Europese Hof voor de Rechten van de Mens, 5 december 2013, zaak/rolnummer 52806/09 22703/10, JAR 2014, 72

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
Een aantal voormalig diepzeeduikers uit Noorwegen, Zweden en IJsland stellen Noorwegen aansprakelijk voor de gezondheidsschade die zij tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden hebben opgelopen. Zij beroepen zich op artikel 2, artikel 3, en artikel 8 van het Europese Verdrag voor de rechten van de Mens (EVRM) en verwijten Noorwegen dat zij hebben toegestaan dat hun werkgever(s) onder andere onnauwkeurige decompressietabellen hebben gebruikt, terwijl bekend was dat dit gevaar opleverde. Volgens het EHRM is het beroep op artikel 8 EVRM succesvol omdat het recht op eerbiediging van het privéleven eveneens betekent dat overheden uit eigen beweging informatie moeten verstrekken aan

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren