Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: F.B. van Batenburg (Van Batenburg & Van der Vlies Advocaten, Alphen a/d Rijn)
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Hoge Raad 11 - september - 1998 JAR 1998, 212

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Een mechanisch onderhoudsmonteur raakt met zijn wijsvinger in een automatische pers bekneld waardoor hij letsel oploopt. De werknemer stelt zijn werkgever aansprakelijk voor de schade. De Kantonrechter en de Rechtbank wijzen de vordering af, omdat de schade in belangrijke mate aan zijn eigen grove schuld is te wijten. De Hoge Raad stelt in haar arrest van 11 september 1998 dat er geen sprake is van bewuste roekeloosheid, nu uit de toedrachtsomschrijving niet valt af te leiden dat de onderhoudsmonteur voorafgaand aan het ongeval zich ervan bewust was dat zijn wijze van handelen een roekeloos karakter droeg.

Bewuste roekeloosheid valt niet

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren