Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: Mr. G.S. de Haas
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Hof 's-Gravenhage 11 - mei - 2007 LJN BA6795

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Een buitenlandse werknemer is uitgeleend aan een Nederlandse scheepswerf. Hij komt bij de uitvoering van zijn werkzaamheden ten val en raakt arbeidsongeschikt. Hij spreekt het inlenende bedrijf aan dat door de kantonrechter wordt veroordeeld tot vergoeding van de geleden schade. In hoger beroep wordt dit oordeel door het gerechtshof te 's-Gravenhage op 11 mei 2007 bevestigd.

Inlener aansprakelijk voor gevolgen bedrijfsongeval wegens onvoldoende veiligheidsinstructies

BW7

Feiten

Een werknemer van een buitenlands bedrijf is als lasser uitgeleend aan een Nederlandse scheepswerf. Begin juni 1992 moet hij enkele pakketten met laselektrodes meenemen naar zijn werkplek op een schip. Daarbij moet hij van

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren