Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: Mr. G.S. de Haas
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Hof 's-Gravenhage, 9 - februari - 2007 LJN BA1606

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Bij werkzaamheden op een schip in de haven van Rotterdam komt een stuurman ten val als hij van het ene schip wil overstappen op het andere. Hij overlijdt en de weduwe stelt de reder aansprakelijk voor de gevolgen van het bedrijfsongeval. De kantonrechter wijst de vordering tot schadevergoeding toe. Dit oordeel wordt door het gerechtshof te 's-Gravenhage op 9 februari 2007 overgenomen.

Reder aansprakelijk voor val stuurman

BW7

Feiten

Een stuurman werkt op een bunkerschip in de Rotterdamse haven. In september 2002 moet hij een aantal vaten met smeerolie overslaan naar een Griekse bulkcarrier. Het zeeschip ligt afgemeerd aan de

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren