Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Taakgebieden: Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Criteria voor het bepalen van de keuze

Uitgangspunten voor het bepalen van de keuze van oog- en/of gelaatsbescherming zijn de volgende criteria:

  1. De bescherming moet in overeenstemming zijn met het voorzienbare risico, dat gebaseerd is op het resultaat van de risico-inventarisatie (zie Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)).

  2. De bescherming dient geen zwaardere belasting voor de gebruiker te zijn dan strikt noodzakelijk is.

  3. De bescherming mag geen nieuw risico inbrengen of de gezondheid van de gebruiker nadelig beïnvloeden.

Ad 1

Op grond van de arbeidsomstandigheden is de werkgever verplicht volledige kennis te bezitten van alle risico's, waaraan de werknemers bij het uitvoeren van de

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren