Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Bijlage XII behorend bij Artikel 4.17f

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven Document: WSCS-OCE Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Definities 3. Werkveldspecifieke kenmerken 3.1. Beschrijving schema 3.2. Actieve partijen 3.3. Risicoanalyse en afbreukcriteria 4. Certificatiereglement 4.1. Doelstelling 4.2. Certificatieprocedure 4.3. Certificatiebeslissing 4.4. Geldigheidsduur van het certificaat 4.5. Gegevens op het certificaat 4.6. Klachten 4.7. Bezwaarprocedure 4.8. OCE Certificaatregister 4.9. Norminterpretatie 5. Toezicht 5.1. Gegevensverstrekking en toegang projectlocatie 5.2. Frequentie en wijze van uitvoering van het toezicht 5.3. Verslag van bevindingen 5.4. Maatregelen 6. Eisen 6.1. Algemene eisen 6.2. Eisen management personeel 6.3. Eisen management middelen 6.4. Eisen managementsysteem 6.5. Proceseisen vooronderzoek 6.6. Proceseisen opsporing 6.7. Begeleiding onderzoekswerkzaamheden in OCE verdacht gebied Bijlage 1: Communicatie met EODD Bijlage 2: Eindtermen OCE-deskundigen Bijlage 3: Vaststellen verdachtgebied en afbakening in vooronderzoek Bijlage 4: Eisen te stellen aan materieel Bijlage 5: Eisen aan beschermende maatregelen Bijlage 6: Eisen voorziening tijdelijk veiligstellen situatie Bijlage 7: modelcertificaat 1 Inleiding Het werkveldspecifieke certificatieschema WSCS-OCE heeft betrekking op het opsporen van Conventionele Explosieven die in de

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren