Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Taakgebieden: Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Definities ademhalingsbescherming

Ademhalingsbescherming wordt toegepast als de arbeidshygiënische beheersmaatregelen onvoldoende zijn om de concentratie van de verontreinigingen in de lucht op de werkplek voldoende onder de geldende grenswaarde te laten zakken. Of als er geen zekerheid is dat de concentratie gedurende de werkzaamheden onder de grenswaarde zal blijven.

ABM

ABM staat voor ademhalingsbeschermingsmiddel, in overeenstemming met de afkorting PBM persoonlijke beschermingsmiddel). In het Engels wordt gerefereerd aan respectievelijk Respiratory Protective Equipment (RPE) en Personal Protective Equipment (PPE).

Ademlucht

De term ademlucht hanteren we voor gezuiverde perslucht. Deze lucht heeft zoveel mogelijk dezelfde samenstelling als gewone, schone lucht en zal moeten

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren