Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: Mr. drs. P. Maarsen
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Ktr. Terneuzen 19 - maart - 1997 JAR 1997, 94

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
Een vordering tot het instellen van vergoeding van schade als gevolg van een bedrijfsongeval moet binnen vijf jaar gebeuren, anders is de vordering verjaard. Door een schriftelijke mededeling binnen die vijf jaar, waarbij de schuldeiser zich ondubbelzinnig zijn recht op schadevergoeding voorbehoudt, wordt de verjaring gestuit (beëindigd). Voor de Kantonrechter te Terneuzen stelt een werknemer dat hem eind 1988 een bedrijfsongeval is overkomen, waardoor hij regelmatig klachten heeft en zijn werkzaamheden heeft moeten beëindigen. Hij heeft zijn werkgeefster in een brief van 19 maart 1993 aansprakelijk gesteld voor de door hem geleden schade. De werkgeefster stelt dat de vordering is

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren