Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Taakgebieden: Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Muziekvoorziening

Voor werknemers die plaatsgebonden en monotoon werk verrichten, kan het beluisteren van muziek een bijdrage leveren in het welbevinden van de werknemer. In de praktijk leidt dit echter vaak tot een (forse) centrale radio die het omgevingslawaai overstemt (waar in de geluidsmeting geen rekening mee is gehouden) en een zenderkeuze die niet voor iedereen even prettig is. Gehoorbescherming met een audio-aansluiting voor muziek kan hier uitkomst bieden. Het omgevingslawaai neemt niet 'onnodig' toe en iedereen kan

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren