Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 22-08-2018

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Bijlage XVIc behorend bij Artikel 6.5, 3e lid

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het persoonscertificaat Duikarbeid Document: WSCS-WOD-D Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Definities 3 Werkveldspecifieke kenmerken 3.1 Algemeen 3.2 Beschrijving van het schema 3.3 Actieve partijen 3.4 Risicoanalyse en afbreukcriteria 4 Certificatiereglement 4.1 Doelstelling 4.2 Certificatieprocedure 4.3 Certificatiebeslissing 4.4 Geldigheidsduur van het certificaat 4.5 Geldigheidscondities 4.6 Klachtenregeling 4.7 Bezwaarprocedure 4.8 Register voor vakbekwaamheid 4.9 Norminterpretatie 5 Examenreglement 5.1 Algemeen 5.2 Uitvoering van het examen 5.3 Eisen te stellen aan het examenpersoneel 5.4 Eisen te stellen aan het examen 6 Toezicht 6.1 Medewerking aan toezicht 6.2 Frequentie van het toezicht 6.3 Uitvoering van het toezicht 6.4 Verslag van bevindingen 6.5 Maatregelen 6.6 Melding aan de Inspectie SZW 7 Onderwerp van de certificatie 8 Entreecriteria 8.1 Duikarbeid met SCUBA 8.2 Duikarbeid met SSE 8.3 Duikarbeid met een gesloten duikklok (closed bell) 8.4 Eisen aan het opleidingscurriculum 8.5 Algemene eisen ten aanzien van het duikerlogboek 8.6 Beoordeling van de entreecriteria 9 Eindtermen 9.1 Duikarbeid met SCUBA 9.2 Duikarbeid met SSE 9.3 Duikarbeid met een gesloten duikklok (closed bell) 10 Toetsmethodiek bij initiële certificatie 10.1 Toetstermen 10.2 Opbouw van het examen 10.3 Uitslagregel van het examen 11 Hercertificatie 11.1 Toetstermen voor

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren