Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Taakgebieden: Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Het belopen en werken op daken

Eisen

4 m zone

Wanneer men op het dak loopt en werkt in de onveilige zone binnen 4 m afstand van de dakrand, moeten er vanuit de Arbowetgeving valbeveiligingsmaatregelen worden genomen.

Valbeveiliging mag achterwege worden gelaten wanneer men op het dak loopt of werkt in de veilige zone. De veilige zone bevindt zich op 4 m of meer vanaf de dakrand. De veilige zone kan worden aangegeven door een tegelpad op 4 m van de dakrand aan te brengen (zie Looppaden).

Ook is het mogelijk een gekleurde gemineraliseerde dakbaan op het dak aan te

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren