Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: mr. E.J. Kronenburg-Willems
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Rechtbank Rotterdam 14 - mei - 2002 AE3478

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
Alleen een belanghebbende kan bezwaar en beroep instellen tegen een beslissing van het UWV. Op grond van artikel 1:2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is belanghebbende degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. In de Ziektewet is daarnaast expliciet bepaald dat bij een besluit dat betrekking heeft op het al dan niet bestaan of voortbestaan van de ongeschiktheid tot werken, belanghebbende is: degene op wiens aanspraken het besluit betrekking heeft (artikel 2a ZW). Een werkgever kan dus niet in bezwaar en beroep tegen een beslissing van het UWV om geen ziekengeld te betalen, als de weigering is

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren