Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: drs. ing. A. Zanders
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Taakgebieden: Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Gevaren bij werken in de bouw

Het werken in de bouwnijverheid geeft een aantal specifieke risico's, ondanks het feit dat er afgelopen jaren veel aan is gedaan om het werken in de bouw veiliger te maken. De Arbowet, maar ook de VGM Checklist Aannemers (VCA) heeft gezorgd voor een veiliger werkklimaat. Zo moeten bedrijven die een VCA-certificaat bezitten hun uitvoerende medewerkers een specifieke basiscursus veiligheid laten volgen. Voor leidinggevende in de bouw is een zwaardere variant verplicht. Hierdoor krijgen werknemers in de bouw een beter inzicht in de risico's die zij lopen en leren ze welke maatregelen ze kunnen treffen

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren