Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: Mr. M. Karkich
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 28 mei 2018

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Het slachtoffer verrichtte funderingswerkzaamheden in een geul direct langs de erfgrens met het garagebedrijf waar zich keerwandelementen bevonden. Tijdens het leggen van funderingsbekisting in de geul is hij bekneld geraakt onder een betonnen keerwandelement. De werkgever krijgt van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (hierna: de Minister) een boete van € 7.200,-. De werkgever heeft hiertegen bezwaar aangetekend. Het bezwaarschrift is door de Minister ongegrond verklaard.

Beknelling door betonnen keerwandelement

Artikel 3.17 Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit)

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 28 mei 2018

Niet gepubliceerd

Feiten

Er werden werkzaamheden verricht ten behoeve van het realiseren van garageboxen. De sloop van de

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren