Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Taakgebieden: Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Waar moet gehoorbescherming aan voldoen

In de regelgeving staat dat aan werknemers die werken in schadelijke geluidsniveaus, passende gehoorbeschermers ter beschikking moet worden gesteld door de werkgever (Wetgeving gehoorbescherming). De term passend betekent dat bij het kiezen van gehoorbeschermers aan de volgende eisen moet worden voldaan:

  • voldoende demping, dat wil zeggen tot beneden de schadelijke grens van 80 dB(A);

  • aangepast aan de omstandigheden in de werkomgeving;

  • rekening houdend met de uitvoerende taken en persoonlijke omstandigheden van de gebruiker;

  • beantwoordend aan de persoonlijke voorkeur van de gebruiker.

Demping

Het spreekt vanzelf dat gehoorbeschermers voldoende demping moeten bieden. Dat wil zeggen dat de gehoorbeschermers het

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren