Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: mr. ing. R.O.B. Poort
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Rechtbank Utrecht 2 juli 2012 - (SBR 10/1198, SBR 10/1199, SBR 10/1200 en SBR 10/1201) - LJN BX0635

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Langs een straatweg wordt baggerwerk uitgevoerd. De Arbeidsinspectie (thans: Inspectie SZW) legt het werk stil omdat er aanrijdgevaar bestaat voor de werknemers. In beroep oordeelt de rechtbank deze stillegging terecht. Ook zien de inspecteurs gevaar voor afglijden van een hydraulische kraan. Naar het oordeel van de rechtbank hebben de inspecteurs van de Inspectie SZW op ontoereikende wijze een oordeel gevormd over het gevaar voor afrijden en afglijden.

Gevaar voor personen: werk stilgelegd

Artikel 28 Arbeidsomstandighedenwet; Artikel 3.17 en 7.3 lid 4 Arbeidsomstandighedenbesluit

Feiten

Begin november 2009 worden baggerwerkzaamheden uitgevoerd in de trekvaart tussen Naarden en Muiden. De weg langs de

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren