Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: Mr. ing. R.O.B. Poort
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Rechtbank Maastricht 15 - april - 2009 LJN BI1813

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
Een schoonmaakster zakt bij schoonmaakwerk in een schouwburg door het gipsen plafond. Zij valt 12 meter omlaag en raakt ernstig gewond. De werkgever krijgt een boete opgelegd van € 8.100, omdat het valgevaar onvoldoende is tegengegaan. In beroep acht de rechtbank de boete terecht omdat de werkgever geen maatregelen heeft genomen om het valgevaar tegen te gaan, ook al was hij daarvan niet op de hoogte. Daarmee is artikel 3.16 van het Arbobesluit overtreden. De overtreding staat vast als aan de materiële voorwaarden van dit artikel is voldaan en de werkgever is er niet in geslaagd aan te tonen dat hem

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren