Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: P.J. Ladage
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Taakgebieden: Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Keuze en aanschaf persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm’en)

Hoe zorgvuldiger de keuze en aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen wordt uitgevoerd, des te groter het effect van de beschermende werking van het middel en de bereidheid om het daadwerkelijk te gebruiken.

Anders gezegd: het uitgangspunt is dat in de gegeven situatie een pbm nodig is ter bescherming van de gebruiker, als resultaat van de risico-inventarisatie die op de werkplek is uitgevoerd. Hiermee zijn dan de technische randvoorwaarden die aan het pbm gesteld moeten worden, vastgelegd.

Voordat tot een keuze wordt overgegaan moet bekeken worden of:

    bescherming tegen het gevaar wordt geboden, zonder zelf grotere

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren