Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: mr. N. Romijn
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 24 - februari - 2000

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

In een Centrum voor Kunstzinnige Vorming worden administratieve werkzaamheden uitgevoerd en cursussen gegeven. Wanneer de Arbeidsinspectie tekortkomingen constateert in de naleving van een aantal veiligheidsvoorschriften (geen veilige vluchtweg, aanwezigheid onafgesloten gevaarlijke stoffen en niet door Arbodienst getoetste RI&E) legt zij de werkgever een boete op. Tegen alle drie de onderdelen voert de werkgever bezwaar, waarvan het gemeenschappelijk element is dat onvoldoende financiële middelen aanwezig zijn. De Minister verklaart het bezwaar echter in haar beschikking van 24 februari 2000 ongegrond.

Overtredingen Arbowet leiden tot opleggen van boete

Feiten

Door de Arbeidsinspectie (AI) is op 16 september 1998 een Centrum

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren