Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: mr. G.S. de Haas
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Hof Leeuwarden, 11 januari 2011 (200.050.404/01) - LJN BP1174

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Een psychiatrisch verpleegkundige loopt letsel op als een patiënt onverhoeds met hem begint te 'stoeien'. Het hof te Leeuwarden stelt op 11 januari 2011 vast dat er geen schending is van de zorgplicht van de werkgever. Mogelijk is de werkgever wel op grond van goed werkgeverschap gehouden om een adequate verzekering af te sluiten, nu de werknemer in zijn werk wordt blootgesteld aan verhoogd veiligheidsrisico.

Werkgever moet werknemer tegen agressie verzekeren

Artikel 7:658 en7:611 Burgerlijk Wetboek

Feiten

Op 24 augustus 2006 raakt een psychiatrisch verpleegkundige na een gesprek met een patiënt verwondt. Een vrijwillig opgenomen patiënt was namelijk ongedurig. De

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren