Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: Mr. Drs. P. Maarssen
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Ktr. Amsterdam 12 - mei - 1997 JAR 1997, 128

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Een arbeidsongeschikte werkneemster verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens een rookallergie, nadat haar werkgeefster op het moment dat haar ziekte drie jaar heeft geduurd, een ontslagvergunning heeft aangevraagd. De werkgeefster verklaart geen passend werk voor haar te hebben. De Kantonrechter te Amsterdam oordeelt dat er sprake is van een wijziging van omstandigheden en ontbindt op 12 mei 1997 de arbeidsovereenkomst.

Zieke werkneemster verzoekt ontbinding wegens rookallergie

Feiten

Een werkneemster (51 jaar oud) is medio 1979 in dienst gekomen van PTT Post. Tot begin 1994 is zij werkzaam geweest in de functie van expeditiemedewerkster. Zij werkte gemiddeld 72.2 uur

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren