Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: Mr. E. Nunes
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: President Rechtbank Breda 25 - april - 2000 JAR 2000, 115

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
Het recht op bescherming van de lichamelijke integriteit, de gezondheid, is een grondrecht, neergelegd in de Grondwet. Dit beginsel werkt door in het arbeidsrecht. In artikel 7:658 lid 1 Burgerlijk Wetboek is de zorgplicht van de werkgever voor een veilige werkomgeving opgenomen. In artikel 3 van de Arbeidsomstandighedenwet staat dat de werkgever de verplichting heeft de arbeid zodanig te organiseren dat daarvan geen nadelige invloed uitgaat op de gezondheid van de werknemer. Op 25 april 2000 oordeelde de President van de Rechtbank te Breda of deze bepalingen met zich meebrengen dat de werkgever maatregelen dient te treffen, waarmee wordt voorkomen

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren