Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Taakgebieden: Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Harnasgordel conform NEN-EN 361

Een harnasgordel is een deel van een valbeveiligingssysteem samengesteld uit banden, gespen en andere elementen. Het is op een zodanige manier opgebouwd dat het lichaam bij het breken van de val en ook daarna wordt ondersteund.

Een harnasgordel heeft altijd een voor valopvang geschikt ankerpunt op de rug. De gordel kan verder nog zijn uitgerust met een voor valopvang geschikt ankerpunt op de borst en eventueel twee zijdelings geplaatste werkpositioneringsogen (welke NOOIT voor valopvang mogen worden gebruikt!). Maar dan spreken we al over een compleet harnas voor valbeveiliging en werkpositionering. De ankerpunten voor valopvang zijn altijd

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren