Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: mr. ing. R.O.B. Poort
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Bij een bedrijf dat valt onder het Besluit risico’s zware ongevallen 1999 (Brzo) vindt een ongewenste chemische reactie plaats. Het bedrijf wordt vervolgd omdat niet alle nodige maatregelen zijn genomen om zware ongevallen te voorkomen. Volgens de rechtbank ziet dat het Brzo toe op preventie en beheersing van risico’s van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. Uit de Nota van Toelichting blijkt nergens, dat om tot een bewezenverklaring te komen, eerst een zwaar ongeval moet hebben plaatsgevonden. Er dient slechts sprake te zijn van een risico dat een zwaar ongeval zich voordoet.

Voldoen aan Brzo betekent beheersen van risico’s

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren