Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: Mr. J. Broijl
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Hof 's-Gravenhage 25 - juli - 2003 Prg 2004, 6298

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Een werknemer rijdt op de werkplek met een pompwagentje achteruit. De werknemer botst tegen een heftruck aan en loopt letsel op. De werknemer spreekt zijn werkgever aan voor de door hem geleden schade. Het Hof oordeelt op 25 juli 2003 dat het door de werkgever toelaten van achteruitrijden gevaarlijk is. Daarom acht het Hof de werkgever aansprakelijk voor de schadelijke gevolgen van het ongeval van de werknemer.

Aansprakelijkheid voor schade werknemer

Feiten

De werknemer treedt op 7 december 1998 in dienst als oproepkracht bij de werkgever. De werknemer maakt voor zijn werk gebruik van een elektrisch pompwagentje. Op

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren