Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Jurisprudentie
  • Auteur: Mr. ing. R.O.B. Poort
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Taakgebieden: Arbeidsveiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Een werknemer krijgt tijdens zijn werk een balk op zijn rug en breekt een rugwervel. Onduidelijk blijft wat de oorzaak was van de vallende balk. De werkgever heeft geen adequaat onderzoek gedaan en ook de Inspectie SZW is niet op de hoogte gesteld. De kantonrechter stelt vast dat de werknemer een ongeval heeft gekregen tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden. Nu de oorzaak van het ongeval onduidelijk blijft, moet dit voor rekening van de werkgever blijven.

Onzekerheid ongevalsoorzaak komt niet ten laste van werknemer

Artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek

Kantonrechter ’s-Hertogenbosch, 1 juni 2017

Zaak/rolnummer 5270310, ECLI:NL:RBOBR:2017:3039

Feiten

Een werknemer werkt via een

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren