Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: Kluwer
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 26 - november - 1997

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Motiveringsplicht geldt voor arbobeschikking en bezwaarschrift

Bij de werkzaamheden van de huisvuilbeladers van gemeente X bestaat een aantal tekortkomingen bij de naleving van de Arbowet. De Arbeidsinspectie (AI) stelt op 1 september 1995 met betrekking tot elk van deze tekortkomingen een eis tot naleving. De eisen hebben betrekking op:

  • het verminderen van de fysieke belasting van de huisvuilbeladers (artikelen 5.2 en 5.3 Arbobesluit),

  • het meten en beoordelen van schadelijk geluid (artikel 6.7 Arbobesluit) en

  • het verstrekken van individueel aangemeten gehoorbeschermingsmiddelen (otoplastieken) (artikel 6.8, lid 5, Arbobesluit).

Voor de onderbouwing van de eerste eis wordt verwezen naar het inspectieplan, dat door

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren