Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: Drs. H. Vinke
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Ktr. Deventer 1 - april - 1999 JAR 1999, 94

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
Een werkneemster valt op haar werk van een trap en raakt hierdoor arbeidsongeschikt. Het ongeval kon gebeuren doordat een deel van een trapleuning ontbrak. De werkgever heeft het ongeval niet gemeld bij de Arbeidsinspectie, waardoor een ongevalsrapportage van de Arbeidsinspectie ontbreekt. Wel is er een getuige die heeft gezien hoe werkneemster de trap afliep en naar beneden viel. De Kantonrechter te Deventer oordeelt op 1 april 1999 dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade van de werkneemster. Daarbij speelt onder meer een rol dat de werkgever heeft nagelaten om aan te tonen dat het ongeval niet door de kapotte

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren