Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: Mevr. Mr. D.J.H. Ruijzendaal
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Gerechtshof 's-Gravenhage 26 - januari - 2007 LJN AZ8874

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
Een cateringmedewerkster valt uit met rugklachten. De arbodienst vindt haar ongeschikt voor werkhervatting bij haar werkgever en het door de werkgever ingeschakelde re-integratiebedrijf adviseert de werkneemster in aanmerking te laten komen voor omscholing. Na een ziekteperiode van ruim een jaar beëindigt de werkgever de arbeidsovereenkomst. De werkneemster schakelt de kantonrechter in, maar haar vordering wordt afgewezen. In hoger beroep neemt zij het standpunt in dat de werkgever te laat heeft onderzocht of hij passende werkzaamheden heeft en dat hij haar niet tijdig heeft duidelijk gemaakt dat interne re-integratie niet mogelijk is. Het gerechtshof te Arnhem wijst op 26 januari 2007

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren