Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: mr. ing. R.O.B. Poort
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
Een werkgever krijgt een boete omdat een van zijn werknemers op een bouwproject door een gat in de vloer valt. In hoger beroep is de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van oordeel, dat de werkgever de risico’s onvoldoende heeft geïnventariseerd. De Afdeling oordeelt ook dat de werkgever er niet in is geslaagd aan te tonen dat hem geen enkel verwijt valt te maken. De afspraak met de hoofdaannemer dat het tot zijn taak behoorde maatregelen te treffen om ongevallen door onvoldoende beveiliging en signalering van sparingen in de vloeren van het gebouw te voorkomen en dat de hoofdaannemer

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren