Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Taakgebieden: Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Wanneer voet- en beenbescherming gebruiken

Wanneer moet je een pbm toepassen en welke? Het antwoord op die vragen komt uit de risico-inventarisatie en -evaluatie, het onderzoek naar de aard en de omvang van risico's op de werkplek. De RI&E is een instrument waarmee een bedrijf kan nagaan hoe de stand van zaken is met betrekking tot de arbeidsomstandigheden, op basis waarvan risicoreducerende maatregelen worden geïdentificeerd, die worden vastgelegd in een plan van aanpak. Door middel van het monitoren van de uitvoering en het periodiek starten van een hernieuwde RI&E kan continue verbetering van de arbeidsomstandigheden worden bereikt.

Maatregelen worden in

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren