Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: drs. ing. A. Zanders
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Taakgebieden: Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Elektrisch lassen

Een lasser loopt heel wat risico's. Risico's die veelal met persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) tot een aanvaardbaar niveau moeten worden teruggebracht. In deze case beperken we ons tot elektrisch lassen, zoals: met beklede metaalelektrode, TIG-, MIG-, en CO2-lassen. CO2-lassen wordt ook wel MAG-lassen genoemd.

Een lasser wordt blootgesteld aan de volgende gevaren:

    straling; dit kan verbranding en/of veroudering van de huid, huidkanker en lasogen veroorzaken; verontreinigde (adem)lucht zoals lasrook; vonken en lasspatten; deze kunnen bepaalde stoffen laten ontbranden of exploderen, maar ook brandwonden veroorzaken; hitte en warmte; schadelijk geluid; elektrocutie; secundaire gevaren, zoals: vallen en struikelen, bijvoorbeeld doordat een vonk bij iemand op de huid

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren