Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

EN ISO 374-1:2016 Beschermende handschoenen tegen chemicaliën en micro-organismen (vervangt de EN 374-1:2003)

Chemische verbranding, aantasting van en/of opname door de huid dan wel het veroorzaken van overgevoeligheidsreacties, worden veroorzaakt door contact met vaste, vloeibare of gasvormige chemische stoffen, zoals onder andere: zuren, logen, oliën, vetten, bestrijdingsmiddelen, oplosmiddelen, kunstmest of cement. Langdurig contact met water kan tot verweking van de huid leiden, wat tot zijn eigen problematiek voert.

De ernst van de schade hangt af van de (chemische) stofsoort, de concentratie, de temperatuur en de blootstellingsduur. Naast verbranding kan het leiden tot onder andere ontvetting van de huid en/of tot

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren